Quy trình đặt hàng

Quy trình Đặt hàng

Hướng dẫn đặt hàng tại www.vietcareline.com
TRƯỜNG HỢP 1: KHÁCH HÀNG MỚI

1.1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN: Để nhận được nhiều ưu đãi hơn sau này
1.2: Khách thanh toán: Dùng cho khách hàng muốn thanh toán nhanh, không đăng ký tài khoản tại website này

TRƯỜNG HỢP 2: KHÁCH HÀNG CŨ