Độ pH sinh lý học của da

Độ pH sinh lý học của da

Wednesday, Jul 1, 2015
Post by admin | 0 comment(s)

Độ pH của da không luôn ở mức cố định mà có thay đổi theo thời gian. Độ pH không tăng từ từ mà có khi lại tăng rất nhanh lên mức độ pH 10,0

Độ pH của da không luôn ở mức cố định mà có thay đổi theo thời gian. Độ pH không tăng từ từ mà có khi lại tăng rất nhanh lên mức độ pH 10,0

Độ pH là yếu tố quan trọng và cần thiết để phát triển các sản phẩm chăm sóc da hiện nay. Với từng loại da khác nhau thì sản phẩm với độ pH cũng phải được nghiên cứu khác nhau sao cho phù hợp nhất.Da thường có độ pH từ 4,5 - 6,0
Da vùng kín thường có có độ pH tự nhiên từ 3,0 - 4,0
Độ pH của da không luôn ở mức cố định mà có thay đổi theo thời gian. Độ pH không tăng từ từ mà có khi lại tăng rất nhanh lên mức độ pH 10,0 

Da thường có thể chịu được cả hai mức độ pH thấp và cao. Tuy nhiên, da có thể bị tổn thương nếu cứ tiếp xúc với các yếu tố gây hại bên ngoài hằng ngày trong khoảng thời gian dài. Đối với da nhạy cảm và da đang chớm bệnh thì hậu quả tiêu cực sẽ đến càng nhanh hơn nữa. Một khi da đã bị hủy hoại thì không thể phục hồi lại như cũ mà chỉ có thể chăm sóc duy trì.


Các tin tức liên quan

Leave Your Comment